İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Devam...

Tehlike Sınıfınızı Öğrenme

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için devama tıklayınız.

Devam...

OSGB
Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ünvanıdır. Şirketler ihtiyaçlarını yasal olarak OSGB üzerinden karşılayabilirler.

Devam...

Neden
OSGB?

İSGB( İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurmanız durumunda olması gereken 12 m²'den az olmamak kaydıyla bir muayene ve ilkyardım odası ile 8 m²'den az olmamak kaydıyla bir iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.

Devam...