İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği

Avrupa Birliği 89/391 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Çerçeve Direktifi, özellikle küçük işyerleri için işçilerin sağlığının korunabilmesi için destek hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, bunun işyeri sağlık-güvenlik hizmetlerinin bir parçası ve ortaklaşa sağlanması gerektiğini vurgular. Bunun için her türlü kolaylığın gösterilmesi gerektiğine değinir.

İşyeri Sağlık Hizmetleri
İşyeri hekimi görevlendirmek, işe giriş ve dönüş muayeneleri yapmak, periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi, kayıt altına alınması ve rapor hazırlanması, iş risk analizi, sağlık ve meslek hastalıklarından korunma eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılınması vb. hizmetlerimiz.
Sağlık Personeli Hizmetleri
Günlük sağlık servisi başvuruları, işe giriş muayenesi, kontrol muayenesi ve işyeri hekiminin yürüttüğü diğer işyeri hekimliği faaliyetlerinde yardımcı olmak, personelin işe giriş evraklarını ve kontrol muayene evraklarını ayrıca personel kişisel dosyalarını yönetmelik çerçevesinde hazırlamak ve düzenlemek, işyerinde rutin veya rutin dışı kontrol ve uygulamalarda işyeri hekimine yardımcı olmak
Danışmanlık Hizmetleri
İş yerinizin uyması gerekli yasal gereklilikler yönünden araştırma yapmak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yönünden iç denetim yapmak ve yapılması gerekli düzeltici faliyetlerin neler olduğunu raporlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını oluşturmak ve çalışanların benimsemesini sağlamak, iç yönetmelik hazırlamak

 

İş Güvenliği OSGB