İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

İşyeri Hekimi Sağlık Hizmetleri

İşyeri hekimi görevlendirmek:

İşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre gerekli İşyeri hekimi sayısını hesaplayıp, görevlendirmek.

İşe giriş ve dönüş muayeneleri:

İşyeri hekimi kurumda göreve başlayacak kişinin  işe başlarken “İŞE GİRİŞ” ve ayrıca personelin çalışırken aldığı sevk ve rapor sonrası “İŞE DÖNÜŞ” muayenesini yapma ve gerekli evrakları ve muayene bilgilerini arşivlemek.

Periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibi:

İşin tehlike derecesine göre belirli aralıklarla çalışanların tam fiziki muayene ve gerekli tıbbı tahlillerin İşyeri hekimi tarafından yapılmasını ve gerekli dökümanların saklanması.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi ,kayıt altına alınması ve rapor hazırlanması:

Çalışma esnasında personelin fiziksel ve ruhsal anlamda, anlık veya uzun vadede, iş ve çalışma ortamından kaynaklanan etkileri yönünden acil müdahele ve elektif muayene işlemlerinin yapılması ve gerekli raporların düzenlenip, yetkili mercilere iletilmesi.

İş risk analizleri:

Personelin çalışma ortamı fiziki şartlarının gerekli testler ve gözlem ile değerlendirilip, uygunsuzluk ve risk açısından değerlendirilip gerekli raporların düzenlenmesi ve bildirilmesi.

Sağlık ve meslek hastalıklarından korunma eğitim (İşletmenin bulunduğu sektöre uygun):

Personelin çalışma ortam ve yaptığı iş dolayısıyla oluşabilecek sağlık problemleri açısından eğitime tabi tutulması ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması.

Çalışanların sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve sonuçlarını gereken yasal şartlarda saklamak:

Personelin işe başlarken ve çalışma esnasında yapılan muayene, tahlil, çalışma ortam testleri ve kontrol muayeneleri sonuçlarını dosyalamak ve gerekli sürelerde arşivde bulundurmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılınması:

Bakanlığın belirlediği şartlarda aylık düzenli şekilde kurulun toplanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olmak