İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Risk Analiz Raporu ve Acil Eylem Planı

risk_alaniz

 

 

 

 

Risk Analiz Raporu ve Acil Eylem Planı Hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler:

Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

a) Planlama

b) İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması

c) Bilgi ve veri toplama

d) Tehlikelerin tanımlanması

e) Risk analizi

f) Risk değerlendirmesi

g) Önlemlerin belirlenmesi

h) Risk değerlendirme raporu hazırlama

ı) Denetim, izleme ve gözden geçirme

Acil Durum ve Eylem Planlaması

Acil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Acil Durum Planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar olası acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir :

1. Tahliye
2. Acil durum ekipleri
3. Haberleşme organizasyonu
4. Toplanma bölgeleri
5. Medya ile ilişkiler
6. Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlanması
7. Kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler