İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar Bakanlıkça İş Güvenliği Uzmanı olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar.

Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar İş Güvenliği Uzmanı olurlar.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir ?

Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar İş güvenliği uzmanı olabilir.Tüm mühendislik branşlarında görev yapanlar İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nelerdir ?

  • Rehberlik ve danışmanlık
  • Risk değerlendirmesi
  • Çalışma ortamı gözetimi
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  • İlgili birimlerle işbirliği

İş Güvenliği Uzmanı’nın Yetkileri Nelerdir ?

  • İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.
  • İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.
  • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanı’nın Çalışma Süreleri Nasıldır ?

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresini hesaplamak için buraya tıklayınız…

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Güvenliği Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanı sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.