İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Kullanım Şartları

Site Kullanım Koşulları

Aşağıda www.iaosgb.com adresinde yer alan web sitesinin kullanım şartları ve tanımlar yer almaktadır,
Buna göre;
Site:  www.iaosgb.com adresinde yer alan web sitesini ifade eder.
Şirket: Sitenin sahibi olan MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘yi ifade eder.
Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel bilgilerini sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel bilgilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları:
Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site‘yi ziyaret ederlerken, Site‘de yer alan, ister Şirket‘e isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site‘nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliği hakkında MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şirket Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya gizlilik politikasını tek taraflı olarak her an değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site ile paylaştıkları ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerini, Web Sitesi üzerinde her zaman güncelleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini, paylaştıkları bilgilerin açık ve doğru şekilde tanımlanmasının yasal mevzuatlara uygunluk açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link‘ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile ilgisi olmadığını ve MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğu bu sitelerin gizlilik uygulamaları hakkında bir garanti vermediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘nin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanma Koşullarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve MESA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.‘ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HUMK madde 287 uyarınca kesin ve münhasır delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.