İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

 İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması

Çalışan Sayısı:
Tehlike Sınıfı Süre
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.