İstanbul Avrupa Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Bize Ulaşın: 0 212-438 25 68

Genel için katagori arşivi

İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri

İş Güvenliği Uzmanı’nın görevleri İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin iş güvenliği uzmanı tarafından planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel […]

Devamını Oku...

OSGB Nedir? (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

OSGB Nedir ? OSGB nedir? (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ? OSGB Nedir? OSGB’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nin 4. Madde’sinin (f) şıkkında: “Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak […]

Devamını Oku...

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi Nasıl Yapılır? Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan ‘’belirleme’’çalışmalıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir: İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların herbirinde; Riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak […]

Devamını Oku...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki […]

Devamını Oku...

OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin) Çalışma Usul ve Esasları MADDE 12 – (1) İSGB ve OSGB ’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla; a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma […]

Devamını Oku...

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ? Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar Bakanlıkça İş Güvenliği Uzmanı olabilir. İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar. Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan […]

Devamını Oku...